logo

tlfikonmailikonfbikon

Om MLI Huse ApS

En revolutionerende firmakonstellation!

En nytænkende tilgang til det at drive murerfirma blev gennemanalyseret, og denne udmøntede sig i stiftelsen af MLI Huse ApS. MLI Huse ApS ejes 50/50 af Johnny Ingemann Weller & Lars Ingemann.

Vi har hver især mange års erfaring fra byggebranchen – både som medarbejdere og selvstændige i en årrække. Vi har begge oplevet byggeboomet i ”0’erne”, men også nedgangen senere. Vor grundlæggende tanke og opfattelse er, at jo mere fokus du har på alle parametre i en virksomhed, des mindre sårbar er du for de udfordringer byggebranchen til dagligt stiller. Derfor besluttede vi i fællesskab at etablere firmaet. Lars har en stor og bred erfaring som håndværker og mangeårig selvstændig murermester, mens Johnny igennem en årrække har haft ledende stillinger i grossistleddet, og senere selvstændig optimeringskonsulent for byggebranchen. Denne sammenkobling mener vi vil tegne fremtidens succesfulde byggefirmaer.

Vi beskæftiger i dag 45 danske medarbejdere, der alle er uddannede murere samt 1 lærling.

Vor filosofi var og er, at man skal fokusere på de områder man behersker, og dette ved vi med sikkerhed vi gør i murerfaget. Derfor tør vi også godt sige, at vi ”måske” har Danmarks bedste håndværkere ansat i vor virksomhed.

Derudover har vi en stor portefølje af selvstændige underleverandører i alle faggrupper der bevirker, at vi er rustet til langt de fleste mellemstore og større opgaver.

Alt dette gør, at vi på alle planer til fulde kan leve op til vort motto som er:

Dit projekt – Vores passion!